Thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm

Sản xuất POSM, quầy kệ

Sản xuất các hạng mục cho sự kiện

Sản xuất các mô hình 2D và 3D,

Thi công các loại hình sân khấu sự kiện.VINADESIGN PHALCON WEB