Thi công gian hàng triển lãm Paper Vietnam 2018

Thi công gian hàng triển lãm Paper Vietnam 2018

Thi công gian hàng triển lãm Automechanika HCM

Thi công gian hàng triển lãm Automechanika HCM

Thi công gian hàng triển lãm VIETNAMPLAS

Thi công gian hàng triển lãm VIETNAMPLAS

Thi công sự kiện bia Budweiser

Thi công sự kiện bia Budweiser

 

Thi công gian hàng triển lãm Vietfood & Beverage

Thi công gian hàng triển lãm Vietfood & Beverage

Thi công sự kiện CISCO

Thi công sự kiện CISCO

Thi công gian hàng triển lãm Food Expo

Thi công gian hàng triển lãm Food Expo

Thi công sự kiện COCOBAY

Thi công sự kiện COCOBAY

Thi công gian hàng triển lãm Thiết bị PCCC

Thi công gian hàng triển lãm Thiết bị PCCC

 

Thi công sự kiện hội nghị khách hàng Tập đoàn Hòa Phát

Thi công sự kiện hội nghị khách hàng Tập đoàn Hòa Phát

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo 2018

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo 2018

Thi công gian hàng triển lãm Moto Show

Thi công gian hàng triển lãm Moto Show

Thi công kiện kỷ niệm 20 năm thành lập của Tập đoàn Masan

Thi công kiện kỷ niệm 20 năm thành lập của Tập đoàn Masan

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo 2018

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo 2018

Thi công gian hàng triển lãm Moto Show

Thi công gian hàng triển lãm Moto Show

Thi công gian hàng triển lãm Vietbuild

Thi công gian hàng triển lãm Vietbuild

 

 

 

Thi công sự kiện ra mắt Iphone X tại Việt Nam

Thi công sự kiện ra mắt Iphone X tại Việt Nam

Thi công gian hàng triển lãm MTA Vietnam

Thi công gian hàng triển lãm MTA Vietnam 

 

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo

Thi công sự kiện 25 năm thành lập Sacombank

Thi công sự kiện 25 năm thành lập Sacombank

Thi công sự kiện Tết Trung Thu - Sai Gon Center

Thi công sự kiện Trung Thu - Sai Gon Center

 

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo

Thi công gian hàng triển lãm Vifa Expo

Thi công gian hàng triển lãm Vifa

Thi công gian hàng triển lãm Vifa

Thi công sự kiện Canon

Thi công sự kiện Canon

Chương trình Loreal Hair Show

Chương trình Loreal Hair Show
VINADESIGN PHALCON WEB